Stange kommune
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Kulturskolen, Skolegata 19, 2336 Stange
Kontaktperson:Camilla Brandt, 90996953, 62562727, camilla.brandt@stange.kommune.no, Kulturskolen I Stange, kulturskolen@stange.kommune.no
Tvekampen (Turnekompaniet)
Produksjonsliste
Program

Tvekampen (Turnekompaniet)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Det er siste dag på tinget: Alt har gått bra, det har ikke vært noe trøbbel. Grim er ordentlig "sjæf" i dette samfunnet, han er lovsigemann og føler at han har kontroll på det meste - og folk er fornøyd. Det eneste som plager ham er han fyren borte i hjørnet som har sitti hele uka med hue gjemt i ei lue og sett mystisk ut. Og plutselig reiser fremmedkaren seg ...

Bli med på holmgangen mellom Grim (selve Onkel Slem!) og den mystiske fremmedkaren! Bakgrunnen for kampen nøstes retrospektivt opp mens vi veksler mellom kampsekvenser og skaldekvad.

Saga
Turnékompaniet ønsker med denne forestillingen å formidle egen glede og interesse for sagastoffet. Ved siden av den kunstneriske opplevelsen av forestillingen håper kompaniet å oppnå økt nysgjerrighet for Snorre og sagalitteratur generelt, men også for moderne forfattere som benytter seg av historisk stoff (for eksempel Torill Thorstad Hauger).

Scenekamp
Koreografien er rammen rundt historien. I "Tvekampen" har vi eksperimentert med muntlige fortellerteknikker kontra et fysisk uttrykk - scenekamp: Scenekamp er fysisk teatertrening som tar utgangspunkt i grunnlaget for all dramatikk: Konflikt. De som er i aksjon driver riktignok ikke med virkelig kamp, men med illusjonen av kamp, der alt er nøye koreografert og hver bevegelse avtalt med partneren. I etterkant av forestillingen har vi en liten demonstrasjon av teknikkene som anvendes. Dette er meget populært! Dessuten (er det blitt understreket fra lærerhold!) har det en meget pedagogisk effekt i forhold til stykkets ganske action-pregede handlingsforløp ...

  Praktisk

  Først er det viking-forestilling for 5. trinn ( og på noen skoler får 7. trinn være med, se datoplanen for spesifikasjon), i gymsalen. Så er det workshop med sverd og skjold for 5. trinns elever, max 30 om gangen. Se turneplanen/datoplanen for å se oppdelingen av elever på workshop. Forestillingen tar 60 min. og workshopen tar 90 min.

  Forberedelser

  "Tvekampen" er en forestilling laget som en "pastisj" (kopi) i sagastil. Den griper tak i vikingtidsromantikken, slik den fremstår i de islandske ættesagaer og Snorres kongesaga. Etter vår mening er det ikke nødvendig å forberede denne forestillingen spesielt. Vikingtiden er jo fast pensum på alle trinn i skolen! På mellomtrinnet tilhører den i utgangspunktet 5. klassetrinn, men husk at Snorre og den generelle saganedskrivingen er et høymiddelalderfenomen, og som sådan skulle det rent pensumrelevante strekke seg inn i 6. klasse.

  I det videre kommer vi imidlertid inn på en del begreper og uttrykk som kan gi en pekepinn for spesielt interesserte - og være noen minneknagger for eventuelt etterarbeid/etterpåsnakk!

  Egil Skallagrimsson
  Veldig mye av inspirasjonen til "Tvekampen" har vi funnet i "Egil Skallagrimssons saga". I denne finnes historier rundt forskjellige begrep som anvendes i forestillingen. Her er noen:

  • "Nidstang": Et hestehode ble satt på en stake og vendt mot gården til en fiende, som utrykk for den dypeste hån (gjerne tatt fra fiendens egen hest!).
  • "Nidkvad": Dikt som gjerne ble fremsagt i den anledning! Kort og velformulert!
  • "Kvad": Vikingenes måte å dikte på blir for så vidt enkelt og greit fremstilt i forestillingen. Et viktig element er bokstav-rimene. Gode eksempler finnes i Eddadiktningen, Håvamål og liknende.
  • "Hodeløysinga" - å unngå dødsstraff med å dikte et hyllningskvad - kan virke som et vel pedagogisk sluttpoeng i en slik røverhistorie som dette. Den er imidlertid også hentet som idé fra "Egils saga"!

  Andre ting som blir berørt i stykket er vikingenes lovgivende og utøvende forsamling - "Tinget", samt tilknytningen til resten av Europa, gjennom handel og vandel ... Nevnes må også religionen, med gudene og gudshuset - "hovet". "Torshammeren" som amulett har også en viktig plass i teaterstykket, "trælen" og dennes funksjon og rettigheter er også interessant ...

  Alt stoff om jernalderen er for så vidt relevant forberedelse, men det kan være greit å komme innom lovbyggingen i det gammelnorske systemet, hvor det å løse en rettslig tvist med en duell - såkalt holmgang - var en absolutt lovlig mulighet. Men vi peker også på en annen, spennende mulighet: Å løse en konflikt ved hjelp av ord-kvad.

  Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Stange kommune
  • Kunstnere/grupper: Turnekompaniet

  Om kunstner / utøver / gruppe

  Om utøverne/gruppen: Etablert i 1988 og har sine røtter i Suttungteatret. Hovedmålsettingen har fra starten vært å yte et profesjonelt teatertilbud til barn og unge i Hedmark og Oppland, Gruppens særpreg er en realistisk og røff fortellerteknikk med vekt på den gode historie. Uttrykket preges i stor grad av at gruppen har spesialisert seg på scenekamp som fag. Turnèkompaniet turnerer over hele landet. Gruppas medlemmer tar produsent-, skuespiller- og regioppdrag, samt arrangerer kurs i skuespillerteknikk (improvisasjon, rolleanalyse osv.) og scenekamp.

  Forestillingen:

  • Grim: Anders Kippersund (manus)
  • Ragne: Inga-Live Kippersund (kostymer og rekvisita)
  • Regissør: Jonas Kippersund (ikke med på turné)
  • Teknisk hjelp og tilrettelegging: Peter Kippersund (ikke med på turné)
  • Litterær konsulent: Widar Aspeli

  Multimedia og vedlegg

  Bilder

  tvekampen
  Scenekunst / Teater
  Trinn: 5 - 7
  Turnéplan: Tvekampen V20
  Praktisk informasjon
  Arena / rom
  gymsal
  Arrangører
  Arrangert av:
  Stange kommune