Stange kommune
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Kulturskolen, Skolegata 19, 2336 Stange
Kontaktperson:Camilla Brandt, 90996953, 62562727, camilla.brandt@stange.kommune.no, Kulturskolen I Stange, kulturskolen@stange.kommune.no
Jernet - Hedmarkens gull
Produksjonsliste
Program

Jernet - Hedmarkens gull

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Jernet har hatt stor betydning for utviklingen av vårt levesett. Tilgangen til jern gjorde at levekårene ble bedre, og det ble lettere å leve. Området i og rundt Hamar er rikt av spor og rester etter folk som levde i jernalderen, og på museet har vi samlet en rekke gjenstander fra perioden.

På museet har vi en utrolig fin utstilling med jernalderen som tema, og den vil være hovedfokuset denne dagen. Gjennom gjenstandene i utstillingen vil elevene lære om gravskikker, våpen, levesett og jernutvinning.

Elevene få utlevert en oppgave som de skal løse ved å gå rundt i utstillingen.

Til slutt gå vi ut slik at elevene får prøve ulike leker de lekte i vikingtiden. Barns lek var viktig for å forberede seg på voksenlivet, og ikke minst for å være forberedt til plyndring og kamp.

Det er en fordel om elevene er kledd for å være i aktivitet denne dagen. Matpakke må gjerne medbringes og spises før eller etter opplegget.

Lærerveiledning

Forankring

I lærerplanen står det som kompetansemål etter 4.trinn at eleven skal

  • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
  • beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Stange kommune
  • Kunstnere/grupper: Anno museum, Domkirkeodden
  • Idé/opplegg: Anno museum, Domkirkeodden.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Asbjørg i vikingedrakt
Halsmykke Romedal
Gravhaug
Åkerspenna
Annet
Trinn: 4 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Erlend Jøndal Bakken, 95748872
Kontaktperson utøver
Asbjørg Einvik Vestli, 90099947 
Arrangører
Arrangert av:
Stange kommune