Den kulturelle skolesekken

For kulturkontakten

KJÆRE KULTURKONTAKT!

Det gode DKSsamarbeid mellom kommunens DKS-koordinator, skolens kulturkontakt samt Turnéorganisasjonen skaper bedre opplevelser for elevene!
Du som er kulturkontakt er vår viktigste kontakt med kunstnerne og elevene. Du gjør en viktig jobb! Takk!

Kulturkontaktens oppgaver:
Alle skoler skal ha en kulturkontakt.
Denne skal fungere som bindeledd mellom skolen og hhv. kommunens DKS-koordinator/Turnéorganisasjonen .

Kulturkontakten er også bindeledd mellom skolen og aktørene som skal komme på besøk. Husk på å ta godt imot aktørene, som kan ha ulike behov hos dere. Og selv om de ikke har noen behov, så er det altid hyggelig å bli tilbudt kaffe, enten på lærerommet eller i det rommet de jobber.

Kulturkontakten har ansvaret for at de ulike trinn får informasjon om opplegg som kommer. Du har også ansvar for tilrettelegging av ulike arrangement, derfor er det viktig at du leser lærerveiledningene og følger opp det som står der. Sørg også for at den aktuelle lærer leser lærerveiledningen, og fordel evt. oppgaver mellom dere. Husk at noen opplegg krever at elevene forbereder seg på en spesiell måte. Det er kulturkontaktens oppgave å minne lærerne på det aktuelle trinnet om dette.

Etter arrangementet er det viktig at du minner lærerne på å fylle ut evaluering, og følger opp at de virkelig gjør det. Det er sånn vi kan sikre at oppleggene fungerer, og fortsetter å fungere i årene fremover. Nå foregår evalueringen på nett, klikke på sida ved lærerveiledningen og bruk skolens brukernavn og passord. Kjenner du ikke disse, så ta kontakt med vikarierende DKS-koordinator (95748872, erlend.jondal.bakken@stange.kommune.no)

Hvis du har noen innspill, er det veldig bra, og er det noe du lurer på så bare spør!

Sjekkliste for deg:

- Har du oversikt over hvilke besøk som kommer til din skole i år? - finn din skoles program på denne hjemmeside (Øverst: "velg skole/barnehage")

- Har du notert alle besøkene i skolens egen aktivitetskalender? Gi beskjed til DKS i Stange og Turneorganisasjonen for Hedmark hvis det er behov for endringer.

- Har du informert lærerne om hvilke besøk som kommer til deres klasser?

- Når det kommer mail med påminnelse om besøk, så les den og send den videre til den aktuelle læreren. Husk at en del av opplevelsen er å glede seg i forkant og å snakke om det i etterkant. Mange av oppleggene kan ha stor relevans i fagene ellers. Det er lærerens oppgave å finne ut hvordan hvert enkelt opplegg kan gi fagene merverdi i læringen.

- Forbered besøket, i henhold til lærerveiledningen (lokaler, bevertning, informasjon til elever). Er det noe skolen lurer på før besøket, så ring kunstnerne, DKS i Stange eller Turneorganisasjonen for Hedmark.

- Ta godt imot kunstnerne når de kommer, tilby hjelp og kaffe.

- kos dere med kunsten/forestillingen/verkstedet.

- hjelp lærerne å huske at de må sende inn evaluering her på hjemmesida. Bare en evaluering per skole
 

GODT SKOLESEKKÅR!
ønskes deg av


Erlend Jøndal Bakken
Vikarierende DKS-koordinator i Stange kommune

tlf: 95 74 88 72, erlend.jondal.bakken@stange.kommune.no

(Hvis du lurer på telefonnummeret til Turneorganisasjon for Hedmark, som vi samarbeider med: 62579898)