Den kulturelle skolesekken

Kontakt oss

Vikarierende DKS-koordinator:
Erlend Jøndal Bakken
erlend.jondal.bakken@stange.kommune.no
Tlf: 6256 27 27/25 – 95 74 88 72

DKS-koordinator har kontor på Kulturskolen i Stange

Besøksadresse:
Kulturskolen
Skolegata 19
2336 Stange

Postadresse:
Den kulturelle skolesekken
Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Sender du faktura? Husk å merke den med ressursnummer 502324!
Fakturamottak
Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange


Styringsgruppe for Den kulturelle skolesekken i Stange:

Mona Djuphagen Flyen, rektor i Stange Kulturskole, mona.djuphagen.flyen@stange.kommune.no

Solbjørg Tveiten, kultursjef i Stange kommune, solbjorg.tveiten@stange.kommune.no

May Birgit Kjeverud, rektor på Åsbygda skole, may.birgit.kjeverud@edu.stange.kommune.no

Bjørn Are Knutsen, rektor på Romedal ungdomskole, bjorn.are.knutsen@edu.stange.kommune.no

 

Kontaktopplysninger til den enkelte skoles kulturkontakt finner du ved hver enkelt skole, øverst i menyen til venstre.