Den kulturelle skolesekken

For skolene

Den kulturelle skolesekken skal gi elevene gode møter med profesjonelle kunstnere. Skolens oppgave er å legge til rette for at den gode opplevelsen kan finne sted. Praktiske forhold spiller inn, men også for- og etterarbeid har mye å si for om eleven får optimalt utbytte av besøkene.

Husk at en del av opplevelsen ved et kulturbesøk, er å glede seg i forkant og snakke om det i eterkant. Det er skolens oppgave å sørge for at eleven får denne muligheten.
Mange av oppleggene kan ha stor relevans i fagene ellers. Det er lærerens oppgave å legge til rette for at kulturopplevelsene kan gi merverdi til arbeidet i fagene.
 
Det gode samarbeid mellom kommunens DKS-koordinator, skolens kulturkontakt samt Turnéorganisasjonen skaper gode opplevelser for elevene! Du som er kulturkontakt er kontaktpunktet mellom koordinatorer, kunstnerne og elevene. 
Se mer om kulturkontaktens arbeidsområde her