Stange kommune
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Kulturskolen, Skolegata 19, 2336 Stange
Produksjonsliste
Program
Stange kommune
Viser 26 produksjoner
Annet • 5 - 5
Litteratur • 8 - 8
Visuell kunst • 6 - 6
Scenekunst, Visuell kunst • 4 - 7
Kulturarv • 8 - 9
Litteratur, Kulturarv • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 2 - 2
Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst, Musikk • VG1 - VG3
Scenekunst, Musikk • 8 - 10
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 1 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 3 - 3
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur, Scenekunst • 10 - 10
Kulturarv • 6 - 6
Litteratur • 5 - 7
Musikk • 8 - 10
Kunstarter i samspill • 3 - 4