Stange kommune
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Kulturskolen, Skolegata 19, 2336 Stange
Kontaktperson:Camilla Brandt, 90996953, 62562727, camilla.brandt@stange.kommune.no, Kulturskolen I Stange, kulturskolen@stange.kommune.no
Stangequizen
Produksjonsliste
Program

Stangequizen

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Stangeskolene konkurrerer mot hverandre: Hvem kan mest om Stange og historie?

I denne spennende konkurransen deltar alle klasser på 6. trinn i et interaktivt læringsforløp, hvor kulturhistorien blir høyaktuell.

Opplegget skal åpne elevens nysgjerrighet for at historiske hendelser har betydning for mennesker i dag. Og vi skal gi elevene kjennskap til historien bak det samfunnet de vokser opp i. Her i Stange.

Da skolene i 2018 ble spurt om de ville ha tre nye år med Stangequizen uttalte en skole dette:

Vi synes dette opplegget bør videreføres. Spesielt med tanke på nye læreplaner og fokuset der på dybdelæring og tverrfaglighet.

Dette opplegget ivaretar begge deler på en god måte. I tillegg opplevde vi i fjor at mange av unga tok helt av digitalt og fikk vist kunnskap vi som lærere ikke hadde peiling på at noen av elevene hadde.

Joda, det er hektisk mens det står på, men det er verdt det. Vi ser at elevene vokser på det, og vi får en merverdi. 

Lærerveiledning

Det blir Stangequiz i klasserommet

Opplegget er lagt opp som en konkurranse med kvalifiseringsrunde og finaler:

I januar 2021 får alle 6-klasser besøk av Quizmaster og Doktor Quiz. Her mottar klassen 8 kulturhistoriske spørsmål og en veiledning til hvor de kan søke den info de trenger, i bøker og på nett. Nå er klassen klar til å jobbe frem en besvarelse, som skal være både riktig og kreativ.

Det er viktig at den læreren som skal hjelpe klassen med å besvare spørsmålene, også er med på dette første møtet.

Etter besøket/kick off må hver klasse lage sin besvarelse for den innledende runde. Det er viktig at skolen har satt av tid fra og med vårt besøk i klassen til innlevering av svar. Klassen trenger tida til å gjøre research og jobbe med besvarelses-formatet. Bruk gjerne denne anledningen til å la elevene trene på ulike research metoder (intervju, nettsøk, kildekritikk osv) og forskjellige presentasjonsformer (fremlegg, filming, teater, plakat, modellbygging osv).

Læreren har en viktig rolle i det å sørge for at elevene får jobbet med research og den kreative besvarelsen.

I år er kravet for besvarelsene at juryen skal kunne gjennomgå besvarelsene på max et kvarter. Det betyr at film, tekst osv må være såpass at jurymedlemmene kan se/lese/oppleve hele den samlede besvarelsen på max 15 minutter. 

Frist for å levere besvarelser er fredag 26. februar. Levering av digitale besvarelser skjer via OneDrive til erlend.jondal.bakken@stange.kommune.no. Andre bidrag, fysiske ting leveres på biblioteket 26. fabruar. Quizmaster er til stede og tar i mot mellom kl 0900 og 1500

Av de mest kreative (og riktige) svarene plukker en jury ut 4 klasser ut til å delta i en storartet finale. Finalen holdes onsdag 24. mars. Finalen blir som et quiz-show, og da må klassen ha valgt ut 3 representanter som er klare til både å svare raskt og riktig.  Det blir premier til alle 4  finaleklasser. Her blir det pressedekning og stor stas.

Pga. Covid-19 kan kun de 4 finalistklassene overvære finalen. Finalen skjer i år i Hedmarksmuseets aula på Domkirkeodden. Finalistene hentes med buss.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Stange kommune
  • Kunstnere/grupper: Stange kulturskole, Stange historielag og Anno Museum
  • I samarbeid med: Domkirkeodden (Anno museum)

  • Idé/opplegg: Stange kulturskole fikk ideen etter et besøk til Odensequizzen i Danmark.

Om kunstner / utøver / gruppe

Doktor Quiz er Asbjørg fra Domkirkeodden og Quizmaster er Erlend Jøndal Bakken fra Kulturskolen. Med seg under finalen har de aktører fra Stange historielag og fra Kultur og Fritid.


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Dialekthjul
Foto: Stange skole 2017
spenning
Foto: Odensequizen
hva er en Smøyestol
Foto: Vallset skole 2017
Hvorfor heter det Kvennstugua?
Foto: Vallset skole 2017
Mjøsaksjonen
Foto: Stange skole 2017
hurra
Foto: Odensequizen
Kommunevåpen i karse
Foto: Steinerskolen 2017
doktor og master Quiz
Foto: Kulturskolen i Stange
Quizmaster og doktor quiz på bolleland.jpg

Video/Lyd

Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Erlend Jøndal Bakken, 95748872, erlend.jondal.bakken@stange.kommune.no
Kontaktperson utøver
Erlend Jøndal Bakken, Stange Kulturskole, erlend.jondal.bakken@stange.kommune.no, 95748872
Programlengde
Kick off: 30 min, klassens eget arbeid: ca 6 uker
Arena / rom
klasserommet
Bærehjelp
nei
Merknad
2017 var første året vi gjorde dette. Opplegget er bestemt til å gjennomføres på alle Stangeskoler i hvert fall frem til 2022, som en del av lokal læreplan.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Stange kommune
Medvirkende
  • Erlend Jøndal Bakken, Stange Kulturskole (Quizmaster)
  • Asbjørg O Envik Vestli, Anno museum (Doktor quiz)