Stange kommune
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Kulturskolen, Skolegata 19, 2336 Stange
Telefon: 62 56 27 27 • Nettsted: http://stange.ksys.no/
Kontaktperson:Erlend Jøndal Bakken, 95748872, erlend.jondal.bakken@stange.kommune.no, Kulturskolen I Stange, kulturskolen@stange.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Stange kommune
Viser 26 produksjoner
Kunstarter i samspill, Scenekunst, Litteratur • 1 - 1
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur • 8 - 8
Litteratur • 7 - 7
Scenekunst • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill, Visuell kunst, Film • 4 - 5
Litteratur • 8 - 10
Litteratur, Kulturarv • VG1 - VG3
Litteratur, Scenekunst • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill, Litteratur, Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 3 - 3
Visuell kunst • 2 - 4
Kulturarv, Litteratur • 9 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • 9 - 9
Kulturarv • 6 - 6
Visuell kunst • 6 - 7
Kulturarv • VG1 - VG3