Stange kommune
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Kulturskolen, Skolegata 19, 2336 Stange
Kontaktperson:Camilla Brandt, 90996953, 62562727, camilla.brandt@stange.kommune.no, Kulturskolen I Stange, kulturskolen@stange.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Stange kommune
Viser 20 produksjoner
Kunstarter i samspill, Scenekunst, Litteratur • 1 - 1
Kulturarv • 2 - 2
Litteratur • 10 - 10
Litteratur • 8 - 8
Kunstarter i samspill • 5 - 7
Musikk • 1 - VG3
Litteratur • 8 - 10
Kulturarv • 3 - 3
Scenekunst • 8 - 10
Scenekunst • 8 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • 4 - 6
Kulturarv • 6 - 6
Kunstarter i samspill, Scenekunst, Musikk • 7 - 7
Scenekunst • 5 - 7